PhotoРисувам от както се помня, но превърнах тази първа любов на душата си в единствено и съдбовно занимание необяснимо късно… Напук на живота, на образованието и на професионалната си съдба, на науката и на другите разпътни ветрове, които ме тласкаха към различни области на познание. Открих, че хобито е най-истинската същност на човека, защото в него той кодира сърцето си. Останалото, видено и чуто, изучено и преживяно, е само подготовка за голямото ни призвание…

Ромео СМИЛЯНОВ е роден на 25.04.1957 г. в гр. Сандански. Завършил е Лесотехническия институт, специалност „Горско стопанство“ през 1984 г. След завършването си работи в катедра „Екология и опазване на околната среда“. Има научни публикации в тази област.

Взема уроци по живопис. Организира самостоятелни изложби.